Monday, 21 November 2011

Kata Bantu

Kata Bantu
Kata Bantu sering dikeluarkan dalam soalan kertas pemahaman UPSR. Kata bantu digunakan di hadapan kata kerja dan terbahagi kepada dua jenis:
a) Kata Bantu Aspek - menerangkan sesuatu dari segi masa
b) Kata Bantu Ragam - menerangkan ragam perasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan

Kata Bantu Aspek
Sudah Dilakukan Sedang Dilakukan Belum Dilakukan
sudah
telah
pernah
sedang
masih
belum
akan

Kata Bantu Ragam
boleh                               dapat
hendak                            mahu
harus                               mesti

Ada kata bantu aspek yang boleh hadir bersama-sama dan ada juga kata bantu aspek yang boleh hadir bersama dengan kata bantu ragam.
Kata Bantu Aspek + Kata Bantu Aspek
Kata Bantu Aspek + Kata Bantu Ragam /
Kata Bantu Ragam + Kata Bantu Aspek
belum pernah
masih belum
masih sedang
sudah pernah
telah pernah
sedang hendak
belum boleh
belum hendak
akan dapat
harus sudah
mesti akan
mesti hendak
harus telah
mesti sudah

Selepas menerangkan maksud kata bantu, saya menjalankan aktiviti "Memancing Ikan". Murid-murid "memancing" ikan yang ditulis dengan kata bantu dan membina ayat dengan kata bantu. 
RPH


Tahun
5
Masa
30 minit
Tajuk
Kata Bantu
Objektif
Pada akhir pengajaran murid dapat membina ayat dengan menggunakan kata bantu.
ABM
LCD Projektor, Slaid Power Point, Lembaran kerja, ikan
Set Induksi
1. Guru menunjukkan silang kata dan membimbing murid melengkapkannya.
2. Guru memperkenalkan tajuk pada hari ini – Kata Bantu.
Langkah 1
1. Guru menerangkan maksud dan perbezaan kata bantu aspek dan kata bantu ragam.
2. Guru menerangkan ada kata bantu aspek yang boleh hadir bersama-sama dan ada juga kata bantu aspek yang boleh hadir bersama dengan kata bantu ragam.
Langkah 2
1. Guru membahagikan memaparkan “kolam dan ikan”.
2. Guru meminta murid “mamancing ikan” dan membina ayat dengan menggunakan kata bantu yang ditulis di belakang “ikan”.
Penutup
1. Guru mengagihkan lembaran kerja kepada murid.
2. Murid melengkapkan lembaran kerja.Refleksi
Aktiviti "Memancing Ikan" telah berjaya menarik perhatian murid-murid. Murid-murid berebut-rebut hendak membina ayat dan melibatkan diri secara aktif dalam P&P. Pada mula-mulanya murid mengankat tangan dengan berdisiplin, tetapi selepas tiga ekor ikan "dipancing", murid-murid mulai berasa tidak sabar dan berebut-rebut hendak keluar untuk memancing ikan. Selain itu, kekurangan saya dalam P&P ini adalah saya tidak mencatatkan ayat murid di atas papan hitam untuk membuat pembetulan. 
Saya seharusnya mencatakan ayat murid di atas papan hitam dan membetulkan kesalahan struktur ayat murid pada masa itu supaya murid-murid dapat mengingati penggunaan kata bantu. Saya akan terus menggunakan kaedah memain pada masa akan datang kerana kaedah ini dapat menarik minat murid dan mencungkil bakat murid-murid.

2 comments: